ตอนนี้อะไรก็พยายามสรุปเป็น New Normal กัน

แล้วถ้ามันไม่เป็น New Normal จะเกิดอะไรขึ้น?

ถ้าเราเชื่อแล้วกระโจนตามไปจะเป็นอย่างไรกันล่ะ?