ในงาน Customer Experience Summit ที่จัดโดย Disney Institute นั้นก็มีการพูดถึงการสร้าง Customer Experience ที่ยอดเยี่ยมว่าเกิดขึ้นจากอะไร เราเลยสรุปบางประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังใน Podcast นี้ครับ