เมื่อเราต้องบริหารโปรเจค นำทีม และมอบหมายงานว่าใครจะทำอะไรนั้น ก็เลือกคนที่ใช่มาทำงานที่ใช่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้งานลุลล่วงไปได้ด้วยดี การใช้ ERAM Model ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้การคิดถึงองค์ประกอบสำคัญว่าคนที่จะมาทำงานให้เรานั้นควรจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเอง