ขนาดมีข้อมูลแล้วทำไมยังเกิดความผิดพลาดกันในการทำ Data Driven Content Marketing อีก? มาเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด Error กันนะครับ