ผมเคยเขียนบล็อกไปครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องการบริหารคน Gen Y (ปัจจุบันอายุ 18-34) ซึ่งเป็นคนยุคใหม่ที่โตขึ้นมากับยุคดิจิทัลและ Social Media แล้ว ล่าสุดก็มีอัพเดทจาก AllFacebook เกี่ยวกับผลการศึกษาของ Millennial Branding และ American Express ว่าด้วยทัศนคติการทำงานระหว่างทั้ง Manager และคน Gen Y และหนึ่งในประเด็นที่ถามกันคือเรื่อง Social Media ซึ่งก็ถือว่าให้มุมมองที่ผู้บริหารควรเอาไปคิดพอสมควร

  • 54% ของผู้จัดการเชื่อว่าพนักงานในรุ่น Gen Y ควรมีสิทธิ์ในการใช้งาน Social Media ของตัวเองแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาทำงานก็ตาม ขณะที่พนักงานในช่วงอายุ Gen Y กว่า 69% เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าว
  • 16% ของผู้จัดการและ 17 ของพนักงาน Gen Y เชื่อว่าการใช้ Social Media ของตัวเองในการพูดคุยเกี่ยวกับอุตสาหากรรม / ธุรกิจที่ทำอยู่นั้นมีความสำคัญมากถือมากที่สุด
  • มีเพียง 14% ของผู้จัดการที่รู้สึกสบายใจมากถึงมากที่สุดกับการเป็นเพื่อนบน Facebook กับพนักงาน Gen Y ในขณะที่พนักงาน 24% รู้สึกในแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลข % สูงขึ้นเป็น 24 และ 32 สำหรับ LinkedIn
  • พนักงาน Gen Y รู้สึกคล่องกับการแนะนำ Social Media ถึง 38% ในขณะที่กลุ่มผู้จัดการจะอยู่ที่ 19% เท่านั้น

ในผลการศึกษาดังกล่าวยังมีเรื่องราวอื่นๆ นอกจากเรื่อง Social Media อีกซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เช่น

  • ทักษะความสามารถที่ผู้จัดการและพนักงาน Gen Y มองว่าสำคัญมากคือทักษะอย่าง การสื่อสาร การนำเสนอ การบริหารเวลา การบริหารทีมงาน การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์ตนเอง การจูงใจและหว่านล้อม ตามด้วยทักษะเฉพาะทางและทักษะด้าน Digital
  • 75% กลุ่มผู้จัดการมองว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปีในการขึ้นเป็นผู้จัดการ ในขณะที่ 66% Gen Y เห็นอย่างเดียวกัน

ข้อมูลดังกล่าวน่าเป็นสิ่งที่คนทำงานในระดับบริหารหรือฝ่ายบุคคลควรเอามาประกอบกันในการวิเคราะห์เพื่อวางนโยบายกันต่อไปนะครับ