มาเข้าใจพฤติกรรมของ Gen Y ไทยกันผ่านรายงานวิจัยที่น่าสนใจของอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย