เขาพูดกันเสมอ ๆ ว่าให้หา Passion ของตัวเองให้เจอ ทำงานใน Passion นั้นแลัวจะประสบความสำเร็จ การทำงานด้วย Passion จะทำให้เรารู้สึกสุข + สนุกในการทำงาน แล้วเราจะไม่เครียด ไม่กดดัน

เรื่องพวกนี้จริงไหม? หรือเป็นคำพูดเกินจริงจนทำให้หลายคนหลงทางไป? ลองมาคุยกันใน Episode นี้นะครับ