เรื่องของการวัดผล Podcast เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการถกกันมาพอสมควร เนื่องจากสื่อใหม่ที่ได้รับความนิยมนี้มักถูกตั้งคำถามบ่อยๆ ว่าจะวัดผลอะไรได้บ้างนอกจากเรื่องของยอด Subscribe กับยอด Download แต่ไม่ได้ดูรายละเอียดถึงพฤติกรรมการฟังเท่าไรนัก

ล่าสุดทาง Google ก็พัฒนา Google Podcast Manager ที่จะสามารถช่วยเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ฟังตัวเองมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากการฟังผ่าน Google Podcasts ทั้งการดูว่าฟังยาวนานขนาดไหน ในแต่ละ EP นั้นมีการฟังถึงนาทีที่เท่าไร รวมทั้งเป็นการฟังผ่านอุปกรณ์อะไรบ้าง

google podcasts manager
google podcasts manager

สำหรับเจ้าของ Podcast ที่ต้องการใช้บริการนั้นสามารถใช้งานได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนที่ Google Podcasts Manager ครับ