เป็นที่น่าจะพอทราบกันบ้างว่าธุรกิจยุคใหม่นั้นเริ่มให้ความสำคัญกับ Talent หรือการหาทรัพยากรด้านบุคคลที่มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็น่าติดตามว่าแต่ละประเทศนั้นมีสถานการณ์อย่างไร รวมทั้งทักษะด้านไหนจะเป็นเรื่องสำคัญบ้าง

ในรายงานล่าสุดขอการจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคคลของโลกประจำปี 2019 นั้น ประเทศผู้นำของโลกคือ สวิตเซอร์แลนนด์ สิงค์โปร์ และสหรัฐอเมริกา ส่วนกลุ่มประเทศในเอเซีล ละตินอเมริกา และแอฟริกานั้นพบปัญหาบุคคลที่มีความสามารถนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถมองข้ามได้เพราะกลุ่มทรัพยากรบุคคลนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับเศรษฐกิจ

Entrepreneurial Talent: เรื่องสำคัญในการแข่งขันอนาคต

เรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในรายงานฉบับนี้คือพูดถึง Entrepreneurial Talent หรือบุคคลที่มีความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศได้ ซึ่งจะเป็นโจทย์สำคัญของประเทศในการส่งสริมความเป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้น เช่นเดียวกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม โดยเราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ของเมือง / ประเทศจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนคนกลุ่มนี้ เช่น

  • ประเทศและเมืองที่อยู่อันดับต้นๆ มีแนวโน้มเปิดรับบุคคลที่มีความเป็นผู้ประกอบการมากที่สุด
  • ยุคโลกภิวัฒน์และยุคดิจิทัลทำให้บุคคลทมีความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น

เรื่องน่าคิดต่อ

เราจะเห็นว่ากลุ่ม Entrepreneurial Talent นั้นถูกพูดถึงมากในช่วงหลังๆ เพราะเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับการเปลี่ยนถ่ายยุคของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เราจะพบว่าการใช้พนักงานแบบเดิมที่เป็นผู้บริหารและผู้จัดการนั้นจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น แต่อาจจะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะคิดค้นหรือปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้

ด้วยเหตุนี้ เราอาจจะต้องรีบพัฒนากลไกในการสร้างกลุ่ม Entrepreeurial Talent ในองค์กรเช่นเดียวกับการหาแรงจูงใจเพื่อให้คนเหล่านี้สามารถทำงานในองค์กรของเราด้วยเช่นกัน นั่นก็เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรเรานั่นเอง

สำหรับผู้ที่สนใจรายงานของ GTCI ฉบับนี้ สามารถดาว์นโหลดได้ที่ gtcistudy.com