พอเราเข้าสู่ช่วงที่ต้อง WFH กันมากขึ้นนั้น การประชุมออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเจอมากขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับการสำรวจหลายที่เช่นเดียวกับงานสำรวจของ Slido ที่วิเคราะห์ถึงรูปแบบการประชุมออนไลน์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนะนำวิธีการที่ช่วยให้การประชุมได้ผล มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหัวใจสำคัญคือการทำให้การประชุมออนไลน์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการประชุมที่คนรู้สึกว่ามีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ (หรือพูดง่าย ๆ คือไม่น่าเบื่อและเสียเวลานั่นแหละ) โดยเขาก็มีการสรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดการประชุมดังกล่าวออกมาตามนี้ครับ

 1. การสื่อสารในการประชุมต้องชัดเจน
 2. ผู้จัดประชุมมีการวางแผนและเตรียมตัวมาก่อน
 3. มีวาระการประชุม
 4. มีการสรุปและตัดสินใจ
 5. เริ่มและจบตรงเวลา
 6. ผู้จัดการประชุมฟังความเห็นของผู้ร่วมประชุม
 7. การสร้างบรรยากาศที่แอคทีฟ
 8. ผู้จัดพยายามถามความเห็นอยู่เรื่อย ๆ 
 9. มากกว่าสองคนที่เข้าประชุมมีการเตรียมพร้อมสำหรับประชุม
 10. ผู้เข้าประชุมแต่ละคนถูกมอบหมายงานที่ชัดเจน
 11. การทำ Presentation ที่ง่ายต่อการอ่าน
 12. ผู้จัดการประชุมถามความเห็นจากทุกคน
 13. มีการระบุสิ่งที่ต้องทำต่อหลังจากจบประชุม
 14. การใช้เทคโนโลยีในการได้ไอเดียจากผู้เข้าร่วมประชุม
 15. การใช้โพล
 16. การประชุมโดยมีคนที่หลากหลายเข้าร่วม
 17. การทำงานในกลุ่มเล็ก

ก็ถือเป็นเกร็ดน่าคิดเผื่อใครจะเอาไปใช้กันโดยเฉพาะในวันที่เราประชุมกันเยอะเสียเหลือเกินแล้วกันนะครับ