ไหนๆ ก็จะปีใหม่แล้ว เชื่อว่าหลายๆ คนก็คงถือโอกาสที่จะปรับแผนกลยุทธ์ของคอนเทนต์ตัวเองเสียใหม่ บางบริษัทก็อาจจะมีการเรียกประชุมเพื่อวาง Content Strategy สำหรับปีหน้าว่าอยากจะเปลี่ยนอะไร เน้นอะไรเป็นสำคัญ

แล้วการปัดฝุ่นแผนคอนเทนต์นี้ควรดูอะไรกันบ้าง? ควรจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร? ก็เลยขอเอาหลักการพื้นฐานและสิ่งที่ผมมักจะแนะนำหลายธุรกิจสำหรับการเตรียมแผนคอนเทนต์สำหรับปีใหม่มาเล่าสู่กันฟังเสียหน่อยนะครับ

History Review

แน่นอนว่าขั้นตอนแรกๆ ที่เราควรจะทำก่อนนั้น ไม่ใช่การกระโดดไปวางแผนหรือกำหนดว่าปีหน้าจะทำอะไรทันที แต่ควรจะดูเสียก่อนว่าที่ทำมานั้นคืออะไร ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งที่เรามักจะรีวิวกันในขั้นตอนนี้ก็คือ

 • โครงสร้างของกลยุทธ์เดิม ตั้งแต่ปัญหา เป้าหมาย แผนการดำเนินการต่างๆ
 • ผลต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • ผลโดยรวมกับธุรกิจ
 • บทสรุปว่าอะไรเวิร์ค ไม่เวิร์ค สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงคืออะไร

Situation Analysis

หลังจากเรารู้ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สิ่งต่อไปที่ควรจะทำก็คือการสำรวจสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เช่นเดียวกับการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 • สถานการณ์ปัจจุบันของตลาด ตัวเรา คู่แข่ง ในแง่ของธุรกิจ
 • แนวโน้มและเทรนด์ต่างๆ ในเรื่องคอนเทนต์
 • คาดการณ์ตลาดและคู่แข่งถึงแนวทางการเสพ / ผลิตคอนเทนต์
 • สรุปปัญหาของ ณ ปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การตั้งเป้าหมายในกลยุทธ์ใหม่

New Strategy

เมื่อเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นปัญหาแล้ว ก็จะเข้าสู่การกำหนดแผนกลยุทธ์ต่อไป

 • เป้าหมายสำคัญของการทำคอนเทนต์ในปีหน้า
 • กลยุทธ์สำคัญในการแข่งขันกับคู่แข่ง / เอาชนะใจกลุ่มเป้าหมาย
 • Key Outcome / Key Execution ของการทำคอนเทนต์
 • Content Plan ในแต่ละช่องทางต่างๆ ซึ่งสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ใหม่
 • Content Management ว่าต้องใช้ทรัพยากรและการจัดการอย่างไร
 • กำหนดตัวชี้วัดต่างๆ ที่จำเป็น (อาจจะเป็น OKR หรือ KPI ก็ได้)

หัวข้อต่างๆ ที่แชร์ไว้ข้างต้นนั้นคือสิ่งที่มักจะต้องมีการคิดและทบทวนกันอยู่เสมอๆ เมื่อต้องมีการรีวิว Content Strategy กัน

ก็หวังว่าจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับ :)