การแบ่ง Influencer มีหลายแบบ และการแบ่งนั้นทำให้เราสามารถมองเห็นมิติในการวางกลยุทธ์ที่มากขึ้นด้วย มันมีการแบ่งอะไรบ้างนั้น มาเข้าใจกันนะครับ