เมื่อเราเข้าสู่ยุค Data-Driven Marketing แล้ว เราก็ต้องเรียนรู้ว่าจะใช้มันกับการตลาดอื่น ๆ อย่างไรได้บ้าง ซึ่ง Content Marketing เองก็สามารถใช้ Data-Driven ได้เหมือนกันและผมหยิบเรื่องนี้มาคุยกันใน Episode นี้ครับ