พฤติกรรมการเสพสื่อคงเป็นหนึ่งในข้อมูลที่นักการตลาดและนักโฆษณาทั้งหลายให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนั่นคือตัวชี้วัดสำคัญในการวางแผนเลือกใช้สื่อต่างๆ เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในข้อมูลล่าสุดของ Neilsen นั้นก็ทำการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเสพสื่อของคนในแต่ละช่วงอายุ 2-11 ปี / 12-17 ปี และ 18-24 ปี ซึ่งก็ได้ผลที่น่าสนใจหลายๆ อย่างด้วยกัน เช่น

  • สื่อทีวียังคงเป็นสื่อหลักที่กลุ่มเป้าหมายใช้เวลามากที่สุด โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนเวลาที่ใช้ก็เริ่มลดน้อยลงเมื่อกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้น
  • ในทางกลับกัน วัยรุ่นมีการเข้าอินเตอร์เนตผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
  • แม้ว่าสถิติปัจจุบันจะบ่งชี้ว่าทีวียังคงเป็นสื่อหลักที่เด็กและวัยรุ่นใช้เวลามากที่สุด แต่เราก็เริ่มเห็นทิศทางของจำนวนชั่วโมงที่ลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายที่อายุมากขึ้นจะมีอัตราการลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ข้อมูลอื่นๆ มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ก็ดูจาก Infographic ด้านล่างได้เลยครับ

เรียบเรียงจาก Adweek

media-consumption-01-2015_0