เมื่อทุกอย่างมี Data แล้วการตลาดจะต้องรับมือกับ Data ต่อจากนี้อย่างไร?