เมื่อเรามี Touchpoint ที่เยอะมาก การทำคอนเทนต์ก็ต้องปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดผลมากที่สุด