เมื่อเรามีงานต้องทำเยอะ เราก็ต้องหาเครื่องมือมาช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น