เมื่อการตลาดมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมาก การทำงานการตลาดคงทำแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป องค์กรและทีมการตลาดก็ต้องปรับเปลี่ยนไปมากกว่าเดิม