เมื่อ Touchpoint / สื่อต่างๆ ที่ต้องใช้ในการตลาดนั้นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ จน “ล้น” แล้วเราจะทำอย่างไรกัน?