เราพูดถึงเรื่องเทรนด์มากันก็เยอะแล้ว ซึ่งนั่นก็มักมาจากการคาดการณ์ของบรรดานักการตลาดระดับแนวหน้าหรือบรรดาเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด (ส่วนเทรนด์ของผมนั้น อ่านกันได้ที่นี่เลยครับ) แต่อีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม คือมุมมองจากคนปฏิบัติงานหรือบรรดานักการตลาดตัวจริงในสนามนั่นแหละฮะ

ด้วยเหตุนี้ Salesforce เลยทำการสำรวจความคิดเห็นจากนักการตลาดกว่า 2,500 คนเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าพวกเขาสนใจหรือมีอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปีนี้ ซึ่งผมจะขอไล่สรุปเป็นประเด็นๆ ตามนี้นะครับ

 • 47% ของนักการตลาดที่ทำแบบสอบถามให้ความสำคัญกับเรื่อง Conversion Rate ในขณะที่ 46% ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้าง Awareness
 • 98% ของนักการตลาดจะเพิ่มงบการตลาดหรือคงไว้เท่าเดิม
 • 5 อย่างที่นักการตลาดจะใช้เงินเพิ่มขึ้นคือ
  • Data Analytics
  • Marketing Automation
  • Email Marketing
  • Social Media Marketing
  • Content Marketing
 • 3 อย่างที่ถูกพูดถึงว่าเป็นหัวใจของการตลาดในปัจจุบันคือ Email Social และ Mobile

marketing_trends_01

Life Cycle Marketing

ในผลสำรวจนั้น ยังมีการพูดถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของ Life Cycle Marketing ซึ่งแต่ก่อนนั้นนักการตลาดจะให้ความสำคัญกับเรื่องการ Acquire new subscriber (ถ้าจะเทียบง่ายๆ คือเรื่องการหาจำนวน Fans / Followers นั่นแหละฮะ) โดยในปีนี้นักการตลาดมองว่าความท้าทายจะไปอยู่ที่การสร้าง Engagement กับบรรดา Subscriber ของตัวเอง

Screen Shot 2557-02-09 at 12.53.03 PM

Screen Shot 2557-02-09 at 12.55.33 PM

นอกจากนี้แล้ว ยังมีประเด็นสำคัญๆ ที่อยู่ถูกพูดถึงด้วย อันได้แก่

 • Email ยังคงความสำคัญอยู่ และมีส่วนสำคัญในการตลาดอย่างมาก
 • Responsive Design กลายเป็นปัจจัยสำคัญของการทำการตลาดในยุคดิจิทัล
 • Social Media เป็นหนึ่งในแกนสำคัญของการตลาดในป้จจุบัน ซึ่งมีการมองหา Social Media อื่นๆ นอกเหนือจาก Facebook ด้วย
 • Mobile Device จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดอย่างมาก

คำแนะนำสำหรับนักการตลาด

จากข้อมูลที่มีการทำผลสำรวจนั้น ในท้ายรายงานได้มีการสรุปประเด็นสำคัญซึ่งนักการตลาดไม่ควรมองข้าม ได้แก่

 1. ให้ความสำคัญกับ Consumer Engagement อย่างจริงจัง
 2. มีกระบวนการใช้ Data ที่ชัดเจน
 3. มีกลยุทธ์การใช้ Marketing Channel ที่ครอบคลุม

Email

 • ใช้ Email ให้ครอบคลุมทุกช่วงของ Life Cycle Marketing
 • ใช้ Email ที่รองรับ Responsive Design

Social

 • ใช้ Social Media ที่ไม่ต้องเยอะ แต่เน้นการโฟกัสให้มีประสิทธิภาพก่อน
 • มีการวางแผนและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

Mobile

 • ห้ามมองข้ามความสำคัญของ Mobile Device โดยเด็ดขาด
 • เริ่มวางแผนจะใช้ Mobile ในกลยุทธ์การตลาดของคุณได้แล้ว

Consumer Journey

 • ทำความเข้าใจให้ดีว่าผู้บริโภครับรู้และมีประสบการณ์กับแบรนด์ของคุณอย่างไรในยุคปัจจุบัน

Personalization

 • เริ่มมองหาและคิดวิธีในการที่จะสื่อสารแบบ 1:1 กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 • วิธีดังกล่าวนั้นไม่ใช่ Email เพียงอย่างเดียว

—————————————————–

จากผลสำรวจข้างต้นนั้น ก็ถือเป็นการตอกย้ำเรื่องของการตลาดยุคใหม่ที่เริ่มพูดถึงกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยหากย้อนหลังไปหลายปีก่อนหน้านี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ Mobile Social และ Data Analytics กลายเป็น Top Words ที่ให้ความสนใจกันเยอะเช่นเดียวกับเรื่องของการสร้าง Engagement ที่นักการตลาดเริ่มเห็นความสำคัญแล้วว่าส่งผลกับผู้บริโภคยุคใหม่มากทีเดียว (อย่างไรก็ตาม การตีความของ “Engagement” ก็ยังคงต้องเป็นที่ถกเถียงต่อไปว่าคงไม่ใช่แค่ Like Comment Share ^^”)

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ใครที่เป็นนักการตลาดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไร หรือมีตรงไหนอยากแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ ^^