มาดูว่ามีปัจจัยอะไรอื่นอีกที่น่าคิดว่าจะมีผลกับโลกการตลาดในปีหน้านะครับ