เมื่อความเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องจริงจัง การตลาดก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับกระแสด้วยเช่นกัน