การขยายตลาดอย่างรวดเร็วของ Smartphone และ Tablet ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม การเสพคอนเทนต์บนหน้าจอที่สองและสามมีมากขึ้นกว่าสมัยที่เรายังมีแค่โทรศัพท์แบบพื้นฐานและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

เว็บไซต์ Uberflip  ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวการใช้ Multi-Screen ของผู้บริโภคชาวอเมริกันและทำเป็น Infographic ไว้ ซึ่งก็มีหลายสถิติที่น่าสนใจทีเดียว และแม้ว่าจะไม่ใช่สถิติโดยตรงของประเทศไทย แต่มันก็พอชี้ให้เห็นเทรนด์ที่น่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

ตัวอย่างสถิติที่น่าสนใจ

  • 90% ของคนอเมริกันมีอุปกรณ์ประเภท Multi-Screen ไม่ว่าจะเป็น Smartphone Tablet eReader Laptop ฯลฯ
  • 81% มีการใช้ Smartphone ระหว่างการชมโทรทัศน์
  • 66% มีการใช้งาน Desktop / Laptop ระหว่างการชมโทรทัศน์
  • 40% ของผู้ที่มี Smartphone หรือ Tablet จะมีการใช้งานควบคู่ระหว่างการชมรายการโทรทัศน์
  • 2 ใน 3 ของคนที่ิอายุน้อยกว่า 44 ปีจะมีการค้นหาข้อมูลสินค้าต่างๆ ที่เพิ่งเห็นจากรายการโทรทัศน์