บางคอนเทนต์เราก็ไม่ได้ต้องการจะ “ขายของ” แต่ก็สำคัญกับธุรกิจเหมือนกันนะครับ