จำเป็นด้วเหรอที่ต้องขายได้เยอะๆ? ขายให้ได้มากกว่าเดิม? ขายให้แมสกว่าเดิม?