เมื่อแนวคิดการบริหารจะกลายเป็นอุปสรรค์ มันก็ไม่ง่ายที่จะบริหารธุรกิจกันล่ะครับ