คนที่บริหาร Facebook Page ทุกวันนี้ก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่า Facebook มีการออกโฆษณารูปแบบต่างๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย ทั้งแบบที่เป็นโฆษณาด้านข้าง (Market Place) โฆษณาสำหรับการดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่น ตลอดจนโฆษณาเพื่อดันโพสต์ต่างๆ หรือที่มักเรียกกันว่า Promote Post ซึ่งรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายนี้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามลักษณะของตัวมันเอง

และถ้ามองประสิทธิภาพของโฆษณาในแง่ของการเป็น “สื่อ” แล้ว หนึ่งในตัวเลขที่หลายคนสนใจและให้ความสำคัญคือ Organic Reach และ Viral Reach ซึ่งทาง ShopIgniter  ได้ทำการรวบรวมสถิติโพสต์ต่างๆ เพื่อหาว่าวิธีไหนที่จะทำให้โพสต์สร้าง Reach ทั้งสองประเภทได้มากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์สถิติต่างๆ ก็พบว่า

  • โพสต์ทั่วๆ ไปจะมีค่าเฉลี่ยของ Conversion อยู่ที่ประมาณ 4.4%
  • มากกว่า 51% ของ Engagement เกิดขึ้นบน Mobile Device
  • รูปภาพและลิงค์มีอัตรา Click-through-rate สูงที่สุด (ประมาณ 0.07% และ 0.06% ตามลำดับ)
  • ถ้าหากไม่ได้ทำการโฆษณาแล้ว โพสต์สถานะทั่วไป (Status) จะได้รับ Impression สูงกว่ารูปแบบอื่นๆ ถึง 5 เท่า
  • แต่ถ้าหากมีการโฆษณาด้วยแล้ว รูปแบบ Video จะมี Viral เพิ่มขึ้น 36% และมีการดูคลิปเพิ่มขึ้น 23%

ShopIgniterChart1 ShopIgniterChart2

นอกจากนี้แล้ว จากสถิติโดยรวมจะเห็นด้วยว่าการซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมตโพสต์บน News Feed นั้นจะช่วงเพิ่มทั้ง Organic และ Viral ให้กับตัวโพสต์มากขึ้นถึง 200% เลยทีเดียว

ที่มาของข่าว: AllFacebook