สองคำนี้มักใช้ด้วยกันบ่อยๆ แต่เอาจริงๆ ความหมายของสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับ