นี่เป็น 10 คำถามดีๆ ที่ชวนเราคิดต่อได้เลยว่าจะทำอย่างไรได้อีกเพื่อให้ขายได้ง่ายขึ้น โน้มน้าวได้เร็วขึ้น ปิดการขายได้มากขึ้น