องค์กรจะรอดในยุคดิจิทัลนั้นก็ต้องปรับตัวกัน แต่จะปรับไปทางไหน มีแนวทางไหนบ้าง มาดูแนวทางที่หนังสือ Digital Disciplines บอกไว้กันนะครับ