คอนเทนต์ยอดฮิตที่มักจะได้ Engagement เยอะๆ ก็คือคอนเทนต์ประเภทที่เรียกว่า Inspiration ซึ่งเราก็สามารถเข้าใจมันได้ไม่ยากจากหลัก 5 ข้อที่นำมาเล่าใน Episode นี้ครับ