ในหนังสือ Marketing 4.0 นั้น มีการกล่าวถึง The New Customer Path ซึ่งก็เป็นการอธิบายพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าในยุคปัจจุบันไว้อย่างน่าสนใจทีเดียว มันจะต่างจากของเก่าอย่างไร ลองมาวิเคราห์กันนะครับ