ในการเลือกสื่อโฆษณานั้น เรามักจะสนใจค่า Viewability กันเป็นหลัก แต่มันอาจจะไม่ได้สำคัญที่สุดเสมอไปนะครับ