ถ้า AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว เราจะเห็นการใช้ AI กับการตลาดในรูปแบบไหนกันบ้าง?