จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนเราเริ่มเบื่อชีวิตที่วุ่นวายกับสังคมที่ยุ่งเหยิงและเลือกจะหันมาใช้ชีวิตกับตัวเองมากกว่าเดิม? จะดีไหมถ้าธุรกิจสามารถออกแบบอะไรมาเพื่อคนที่เลือกจะใช้ชีวตแบบคนเดียว ไม่ต้องยุ่งหรือข้องเกี่ยวกับใคร