เวลาไปบรรยายให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหลายๆ ครั้งนั้น มักจะมีการถามกันบ่อยๆ ว่าทำอะไรก่อนดี จะใช้เครื่องมือไหนดี ซึ่งแน่นอนว่ามันจะตอบทันทีก็คงไม่ได้หรอกครับ เพราะเรายังไม่เข้าใจปัญหาที่ว่านั้นดีเลย