หลายๆ ครั้งเราวางแผนไว้ดิบดี แต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้น เราอาจจะคิดว่ามันล้มเหลว แต่จริงๆ มันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะ