เมื่อคนเริ่มโหยหาความสัมพันธ์แบบ “กลุ่ม” มากขึ้น แบรนด์จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?