การสร้าง Content Strategy นั้นไม่ได้แปลว่าต้องทำเยอะและซับซ้อน แต่จริงๆ คือตอบคำถามหลักๆ ให้ชัด และเคลียร์มากๆ เสียก่อน