เราจะใช้ Critical Thinking กับการตลาดได้อย่างไรกันบ้าง