ในการทำ Digital Crisis Management นั้น จะมีการพูดถึง Dark Site อยู่บ่อยๆ ครั้ง มันคืออะไร? ควรจะมีไหม? สำคัญอย่างไร? มาเข้าใจกันครับ