การตลาดอนาคตจะเป็นอย่างไร นักการตลาดต้องทำให้แบรนด์ตัวเองเป็นแบบไหนเพื่อให้อยู่รอด นี่คือหลักการที่แนะนำโดยหนังสือ The Future of Marketing ครับ