การตลาดวันนี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อน และมันก็เป็นความจริงอันโหดร้ายของทีมงานหลายๆ คนอยู่เหมือนกันนะ