มาเข้าใจคอนเซปต์ที่การตลาดในอนาคตจะทำกันมากขึ้น ๆ กันนะครับ