ทำ Customer Persona แล้วก็ต้องทำให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้น มี Customer Insights มาทำงานต่อได้

ว่าแต่ Insights ที่ว่านี้คืออะไรบ้างล่ะ?