มาเข้าใจกันแบบพื้นฐานก่อนว่าธุรกิจ Retail จะเริ่มใช้ LINE OA กันได้อย่างไรนะครับ