เมื่อเรา (นักการตลาด) วิ่งตามเทรนด์จนไม่ทันตั้งสติ จะเกิดอะไรขึ้น มันน่ากลัวขนาดไหนกันนะ