เมื่อการทำ Brand แบบเดิมๆ อาจจะไม่พอให้อยู่รอดในภาวะใหม่ของตลาด