เมื่อคนยุคใหม่เริ่มเคลื่อนมาเป็น “ตลาดหลัก” แล้วการตลาดจะปรับตัวทันหรือไม่?