ลองวิเคราะห์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมใหม่ๆ แล้วเราคิดต่อยอดไปสู่การตลาดแบบใหม่ได้เหมือนกัน